ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืนรหัสสินค้า: TYUT191444

มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 68,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 2 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 76,900 82,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
82,900 76,900 76,900 75,900
event 11 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 68,900 74,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
74,900 68,900 68,900 67,900
event 25 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 73,900 79,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
79,900 73,900 73,900 72,900
event 28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 82,900 88,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
88,900 82,900 82,900 81,900
event 1 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 75,900 81,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
81,900 75,900 75,900 74,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง