ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืนรหัสสินค้า: TYUT191446

มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
18 ต.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 21,900 24,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
24,900 21,900 21,500 20,900
event 1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
event 17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 23,900 26,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,900 23,900 23,500 22,900
event 31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 22,900 25,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,900 22,900 22,500 21,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง