ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน [เลสโก สกีดี๊ดี] 5 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: TYUT191460

จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน [เลสโก สกีดี๊ดี] 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 20,999 27,998 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 20,999 23,999 23,999
event 6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20,999 27,998 แสดง รับจอง 35 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 20,999 23,999 23,999
event 7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 20,999 27,998 แสดง รับจอง 35 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
27,998 20,999 23,999 23,999
event 12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 18,999 23,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,998 18,999 21,999 21,999
event 13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 19,999 25,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,998 19,999 22,999 22,999
event 19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 19,999 25,998 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,998 19,999 22,999 22,999
event 20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 19,999 25,998 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,998 19,999 22,999 22,999
event 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,999 33,998 แสดง รับจอง 35 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,998 25,999 28,999 28,999
event 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,999 33,998 แสดง รับจอง 35 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,998 25,999 28,999 28,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง