ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]รหัสสินค้า: TYUT200654

ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 47,999 56,499 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,499 47,999 47,999 47,999
event 9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 47,999 56,499 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,499 47,999 47,999 47,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง